Phòng Khám Từ Tâm kính chúc mọi nhà một Giáng Sinh An Lành và Hạnh Phúc  

Posted