Jun 21, 2009

Lần Khám Thứ Ba

Ngày 21 tháng 6, 2009, các BS thiện nguyện lại từ Sài Gòn về phòng khám Từ Tâm lần thứ 3.

Đoàn vừa xuống xe


BS Thanh Hà, Giám Đốc Mekong trực thuộc BV Đại Học Y Dược, đang
khuân thùng thuốc cho dân nghèo


BS Phương Trần, hội trưởng hội Chữ Thập Đỏ BV Từ DũBS Harley Robert từ Úc về ( áo sọc xanh)