Apr 26, 2009

Lần Khám Thứ Hai

Qua sông Măng Thít làm từ thiện
Buổi ăn đạm bạc vui vẻ

Chuẩn bị thuốc men cho buổi khám bệnh từ đêm trước

Các bác sĩ Hoa, Yên,Tiếng Thanh, Thanh Hương ( trưởng phòng tổ chức BV Từ Dũ)Quang cảnh buổi khám bệnh
Phát thuốc miễn phí


Những người đàn bà được chăm sóc: Bà sáu Én và Bà hai Tắc và BS Hồng Nga

BS Loan và máy siêu âm xách tay GE Voluson đang chờ bệnh
Máy siêu âm này do Dr. Phillippe Jeanty tặng BS Loan.
Cảm ơn BS Loan và BS Jeanty đang giúp phòng khám với dụng cụ quý giá này


BS Nguyên và Dr. Philippe Jeanty
(Dịp BS Nguyên làm việc với Dr. Jeanty tại Mỹ)

BS Nguyên, người có mặt trong mỗi chuyến khám từ thiện


Giờ giải lao.
BS Loan (áo hồng đứng giửa) là người cho
PK sử dụng máy siêu âm xách tay cho công việc chung này
Chuẩn bị qua đò ra về