May 10, 2010

Lần Khám Thứ Tám (The Eighth Trip on May 08, 2010)

Lần khám từ thiện thứ tám thành công tốt đẹp cho dù thời gian chuẩn bị không nhiều. Đòan từ thiện rời thành phố lúc sáng sớm, đến phòng khám khỏang trưa và bắt tay làm việc ngay chiều hôm ấy, giửa thời tiết nóng oi bức bất bình thường ở làng quê Vĩnh Long.


Tuy đòan từ thiện đi và về gấp rút, Phòng Khám Từ Tâm đợt này cũng đã làm đuợc:


Khám phụ khoa : 97 bệnh nhân
Khám nội : 21 bệnh nhân
Pap 'smear : 47 bệnh nhân
Siêu âm : 95 bệnh nhân
Phòng Khám Từ Tâm cũng tặng 100 phần quà cho bà con nghèo ấp Hội Trinh

Lần khám từ thiện thứ tám này, ngòai các tình nguyện viên thừơng xuyên như Bác Sĩ Loan, Bác Sĩ Linh, Bác Sĩ Nguyên, Ngọc, Trang, Lưu, còn có sự đóng góp của Bác Sĩ Xuân Cẩm và vợ chồng Giáo Sư Bác Sĩ Philippe Jeanty

Bác Sĩ Xuân Cẩm, đương nhiệm trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Từ Dũ, đảm nhiệm khám phụ khoa. Giáo Sư Bác Sĩ Philippe Jeanty là chuyên gia nghiên cứu ngành hình ảnh học tại Mỹ. Ông về Việt Nam trong tư cách báo cáo viên cho hội nghi Sản Phụ Khoa Việt-Pháp lần thứ Mười tại Bệnh Viện Từ Dũ. Giáo Sư Bác Sĩ Philippe Jeanty là người đóng góp giúp đỡ công sức và tài chánh cho việc từ thiện này từ lúc thành lập phòng khám đến giờ.

Thay mặt cho bà con làng Hội trinh, Phòng Khám Từ Tâm xin cảm ơn tất cả nhưng Bác Sĩ và thiện nguyện viên trong đòan đã không quãng ngại khó khăn, dành thời gian quý báu cho công việc từ thiện này.

Phòng Khám Từ Tâm
---------------------------------------------------------------
The 8th mission to Tu Tam clinic is successfully accomplished on May 8, 2010, despite the short notice for the logistic preparation. The team starts traveling early in the morning and goes to work that same afternoon in the atypical heat and humidity that permeates throughout the region.

Despite the short time available, the team is able to see about 250 patients:
Gynecologists/Obstetricians: 97 cases
Internal/family Physicians: 21 cases
Ultrasound Physicians: 95 cases
Pap Smear procedures: 47 cases 

The team also gives out 100 gift packages to the people of Hoi Trinh village. 

The volunteer team for the trip, besides the familiar faces such as Dr Nguyen, Dr Loan, Dr Linh, Ngoc, Trang, Luu, also includes Dr Xuan Cam and Dr Philippe Jeanty

Dr Xuan Cam (MD) is currently the Director of the Emergency Department at Tu Du Hospital. Dr Philippe Jeanty (MD PhD, Associate Professor) is well-known to ultrasound practitioners around the world. In addition to his clinical work, Dr Philippe Jeanty spends lot of his time contributing academically, lecturing and publishing
many books, journal, and peer reviews, to the field of obstetrical and gynecological ultrasound worldwide. In this occasion when he will present at the 10th Obstetrical and Gynecological Conference at Tu Du Hospital, he is donating his valuable time and honorarium to the cause of Tu Tam clinic, as he always does to other non-profit organizations around the world. 
 
Once again, on behalf of people at Hoi Trinh, we sincerely thank all of you. 
Please accept our thanks and gratitude. 

Tu Tam Clinic
----------------------------------------------

Đòan từ thiện vừa xuống xe
The team arrives at the village


Dr Philippe Jeanty

Qua phà
Crossing the river


BS Nga, BS Nguyên, Cô Thảo (vợ BS Philippe Jeanty), và BS Philippe Jeanty 
Dr Nga, Dr Nguyên, Mrs Thao Jeanty, Dr Philippe Jeanty in front of the clinic

Quang cảnh phòng khám
The activities at Tu Tam Clinic on May 8, 2010 

Quang cảnh phòng khám
The activities at Tu Tam Clinic on May 8, 2010 

Quang cảnh phòng khám
The activities at Tu Tam Clinic on May 8, 2010 

Quang cảnh phòng khám
The activities at Tu Tam Clinic on May 8, 2010 

BS Nguyên và BS Loan bắt đầu nhận bệnh nhân
Dr Nguyen and Dr Loan start the mission, accepting patients

Buổi ăn tối sau khi làm việc
Dinner after the work 

 Chị Đào ( chị của bs Nga ) là đầu bếp chính cho các đợt từ thiện
Mrs Đào, Dr. Nga's older sister, is the chef cook for all  trips including this one.

Đãi trái cây trong vườn: măng cụt, sầu riêng
Enjoying the fruits from the garden, durians and mangosteens

BS Loan và cô Thảo đang hái dâu trong vườn
Dr Loan is pointing out the ripe langsat fruit for Mrs Philippe Jeanty to pick
 


Chụp hình lưu niệm trước khi rời phòng khám sáng hôm sau
Từ trái qua phải: BS Linh - BS Loan - Cô Thảo - BS Philippe Jeanty - BS Nguyên - BS Nga - BS Xuân Cẩm - cô Ngọc -cô Trang - cô Lưu ( 3 cô là tình nguyện viên thường trực trong các đợt khám )
A picture for the memory of the trip, from left to right: Dr Linh - Dr Loan - Mrs Thao Jeanty - Dr Philippe Jeanty - Dr Nguyên - Dr Nga - Dr Xuân Cẩm - Mrs Ngọc -Mrs Trang - Mrs Lưu

Chuẩn bị qua phà ra về
Ready to cross the Mang Thich river to return home 

Nuớc thấp nên  xuống phà hơi khó
The low tide makes it a little hazardous to embark

Tạm biệt phòng khám lần nửa, hẹn trở lại
Au revoir, we will return